Index

Architectuur- Stedenbouw- en Groenkaart Rotterdam 4e herziene druk, 3e herziene druk, 2e herziene druk
Paul Groenendijk
2001

In het kader van het eerste AIR-festival in 1982 verscheen de eerste Architectuurkaart van Rotterdam, samengesteld door Jacques Huyskens.
Ik heb de kaart drie keer herzien, waarbij steeds zowel nieuwe objecten als vergeten meesterwerken zijn toegevoegd. Trouw heb ik driemaal de hele stad doorkruist ten einde te controleren of alles er nog stond. De laatste editie barstte een beetje uit zijn voegen. Ik geloof niet dat er mensen zijn die elk object gaan bekijken. Maar het is leuk om in je eigen woonomgeving wat rond te fietsen, of te kunnen opzoeken wie nou toch de architect is van dat bijzondere gebouw.


Vierde herziene druk, uitgekomen in het kader van Rotterdam Culturele Hoofdstad, 2001.Volgende
Sluit