Index

Beleidsmedewerker a.i.

1998

Afgezien van vakantiebaantjes als bouwvakker en portier heb ik slechts een half jaar min of meer in loondienst gewerkt. In het eerste deel van 1998 heb ik Anne-Mie Devolder vervangen als beleidsmedewerker architectuur bij de Rotterdamse Kunststichting. Anne-Mie was bezig om AIR als onafhankelijke organisatie op te zetten. Ik organiseerde diverse activiteiten. Het Rotterdams Architectuurcafé, een maandelijkse informele avond over een nieuw gebouw. Verder een lezingencyclus over Hoogbouw in het kader van de Dag van de Architectuur, met onder andere een discussieavond over de Euromast. Er werd een maquette in het kader van de Carel Weeber-collectie voorbereid. En de Gouden Sloopbal, een weinig benijdenswaardige prijs, werd dit jaar uitgereikt. De officiële plechtigheid in het Prinsestheater met een conference van Herman Helle was legendarisch.


Eén van mijn taken bij de RKS was het organiseren van zgn. Architectuurcafé`s in Zaal De Unie. Daarbij werd een actueel net opgeleverd gebouw door de architect en andere betrokkenen toegelicht. De keuze van de gebouwen werd in samenspraak met Maarten Stru


Gouden sloopbal
Artikel uit de Maasstad van 24 juni 1998.


Volgende
Sluit