Index

Inventarisatie Wederopbouwarchitectuur Den Haag
Paul Groenendijk
2000

Tussen november 1999 en juni 2000 heb ik de wederopbouwarchitectuur van Den Haag geïnventariseerd in opdracht van DLC Architectuurhistorici en de DSO afdeling Monumentenzorg Den Haag.
Het onderzoek heeft geleid tot een zeer beperkt aantal beschermde wederopbouwmonumenten in Den Haag.
De rapporten hebben geleid tot een boekversie in de vorm van De Wederopbouw.

Volgende
Sluit