Index

60 jaar Lijnbaan Kroniek
Paul Groenendijk
2013
Architectuurzaken Astrid Aarsen
Ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Lijnbaan verscheen eind 2013 het boek 60 jaar Lijnbaan. Hiervoor heb ik een grote hoeveelheid feiten en wetenswaardigheden uitgezocht, die deels in de vorm van korte berichten in de marge van de artikelen zijn geplaatst.

AD 16-12-2013
Boekpresentatie 13 december 2013


Volgende
Sluit