Index

Sites & Stories
Paul Groenendijk, André van der Hout
2006
Rotterdam 2007
Sites & Stories was een van de aardigste projecten in het kader van het Architectuurjaar 2007. Met een mp3-speler werd de bezoeker op een audiotoer langs 40 bijzondere gebouwen geleid die tezamen een representatief overzicht van de Rotterdamse twintigste-eeuwse architectuur boden. Voor een deel kon gebruik worden gemaakt van historisch geluidsmateriaal, maar er is ook gewerkt met nieuwe interviews en met voorgelezen historische teksten.

ad
Artikel in het speciale Architectuurjaar 2007-magazine van het AD.

de pers
Artikel in De Pers.

nrc next
NRC Next

RotterdamVolgende
Sluit